De Althaea Pers

Tot en met 4 september is er in de expositieruimte van de Zeeuwse Bibliotheek een overzichtstentoonstelling met werk van Jos Swiers, getiteld De Althaea Pers 1997-2010: Dubbelslag.

Althaea

De Althaea Pers is een private, niet commerciële drukkerij en uitgeverij van hoofdzakelijk bibliofiele uitgaven in een beperkte oplage. In augustus 1997 door Jos Swiers uit Den Haag opgestart. Hij kiest bewust niet voor het vanouds ambachtelijke hoogdruk – zetwerk in lood en een daarbij behorende drukpers – maar maakt gebruik van de computer en een hoogwaardige laserprinter. Bovendien legt hij zichzelf een aantal beperkingen op: tekst alleen in een tekstverwerkingsprogramma en geen gebruik van (tekst)kleur.

Swiers maakt daarbij in toenemende mate ook gebruik van de bijdragen door kunstenaars, drukkers, vormgevers, fotografen en boekbinders. Het grote aantal uitgaven met werk van en over Anneke Brassinga, Constantijn Huygens, J.H. Leopold, Johan Breuker en Theo Gootjes en de jaarlijkse uitgave ter gelegenheid van koppermaandag zijn daar zichtbare voorbeelden van.

Zijn liefde voor het gedrukte boek en zijn eigen verzamelingen vormen in veel gevallen de bron of aanleiding voor een uitgave. Typerend voor uitgaven van De Althaea Pers is dat ze – op een enkele uitzondering na – niet voor de verkoop bestemd zijn. Dat heeft te maken met het karakter van vrijwel alle publicaties: het zijn gelegenheidsuitgaven die speciaal voor één persoon worden gemaakt.

Tot op de dag van vandaag zijn er 142 uitgaven verschenen. De bibliografie is integraal opgenomen op de website van de Althaea Pers.

Althaeapers

De expositie is op 2 juli 2010 geopend door Ronald Rijkse (conservator Oude Drukken en Bijzondere Collecties Zeeuwse Bibliotheek), Gerard Post van der Molen (margedrukker bij De Ammoniet) en Jos Swiers. Hij presenteerde de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte uitgave (nr. 141) Dubbelslag Verrassend toeval. Toevallige verrassing. Met daarin een bijdrage van Ronald Rijkse en hemzelf.

Ronald Rijkse heeft deze bijzondere expositie met Jos Swiers samengesteld. Het is de laatste tentoonstelling van Rijkse in de Zeeuwse Bibliotheek, want in het najaar gaat hij met pensioen. Dubbel de moeite waard om te bekijken dus.

Machteld Berghauser Pont, communicatie

Laat uw reactie achter

*