Inbreken met behulp van Facebook?

Tips voor inbraakpreventie

Via Facebook en Twitter speuren woninginbrekers naar geschikte doelwitten. Het is een wijdverspreid beeld. Maar wat hebben inbrekers eigenlijk aan sociale media? Linda Nagelhout zegt in haar winnende bijdrage aan de schrijfwedstrijd van Secondant dat het effect anders is dan verwacht.

Uit haar onderzoek blijken de geënquêteerden zich meestal bewust te zijn van de risico’s van sociale media. Vermeldingen in het telefoonboek zijn misschien wel riskanter.(1)

Toch is verstandige omgang met privacy op bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Twitter aan te bevelen. De Open Universiteit heeft handige tips voor bescherming van de persoonlijke gegevens op een rijtje gezet op de website.(2)

burglar

Het belangrijkste preventieve middel  heeft (vooralsnog) te maken met de situatie in en rond de woning. Denk aan het huis goed afsluiten en zorgen voor een levendige indruk. Bekende preventieve maatregelen, zoals hang- en sluitwerkmaterialen gebruiken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het waarschuwen van de politie bij verdachte situaties, zullen nog altijd meer effect hebben dan het achterwege laten van gevoelige tweets.

De campagne ‘Laat de inbreker in de kou staan’(4) zet drie deelboodschappen in:

  • Doe ramen en deuren op slot.
  • Laat verlichting aan, ook als u er niet bent.
  • Doe nooit zomaar open voor onbekenden.

 

Dus als je nog op wintersportvakantie gaat of verre zonnige oorden gaat bezoeken doe dan je voordeel met deze tips.

 

Adriënne Withagen,

SCOOP & Zeeuwse Bibliotheek

 

Bronnen:

1.Nagelhout, L. Sociale media voor doelwitselectie bij woninginbraak: de mythe van de vakantietweet

Secondant (2103) 6 p. 28-31

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/secondant/2013/secondant_6_2013_vakantietweet.pdf

2. Cursus van de Open Universititeit http://www.ou.nl/web/cursus-social-media/basis-privacy-algemeen

3. Tips van de politie http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

4.  Campagne van Politiekeurmerk veilig wonen http://www.politiekeurmerk.nl/gemeente/campagne-laat-de-inbreker-in-de-kou-staan-

5. Infosheet Trends woninginbraak 2013 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/trends/infosheet_trends_woninginbraak_2013.pdf

Laat uw reactie achter

*