Zeeuwse Bibliotheek: bezuinigingen en samenwoning met SCOOP

Zoals u uit de media hebt kunnen begrijpen, trekt SCOOP halverwege volgend jaar in bij de Zeeuwse Bibliotheek.

handenschudden

Beide instellingen hebben te maken met een bezuinigingsopdracht van gezamenlijk 2 miljoen euro. Door te gaan samenwonen kan niet alleen op de huisvestingskosten worden bespaard, maar verbetert ook de mogelijkheid om intensiever met elkaar samen te werken.

De tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek zal hiervoor worden verbouwd. De collecties op deze verdieping worden gedigitaliseerd of krijgen een nieuwe plek. Mede als gevolg hiervan zullen ook de eerste verdieping, de begane grond en het souterrain (de tentoonstellingsruimte verdwijnt) opnieuw worden ingericht.

lezervoorkast

Naast de besparingen door samenvoeging van ondersteunende diensten, heeft de samenwerking met SCOOP tot doel de Zeeuwse samenleving beter te informeren over alles wat actueel en van belang is in Zeeland. Hierbij speelt het digitaal en in samenhang presenteren van historische- en actuele informatie aan de Zeeuwse burgers een voorname rol.

Door de samenwoning met SCOOP wordt ongeveer 1/7 deel van de bezuinigingen die zijn opgelegd gerealiseerd. Het ‘snijden in diensten’ blijft voor de Zeeuwse Bibliotheek onverminderd noodzakelijk. Zo zullen met name minder media aangeschaft kunnen worden. Ook zal door op bindkosten te bezuinigen, de collectie minder goed onderhouden kunnen worden.

De intentie van deze maatregelen is de vertrouwde dienstverlening van de Zeeuwse Bibliotheek aan haar trouwe (en hopelijk nieuwe!) gebruikers toch zo optimaal mogelijk te houden en ondanks enorme bezuinigingen waar mogelijk nog te verbeteren.

Ton Brandenbarg, directeur Zeeuwse Bibliotheek

Laat uw reactie achter

*