Berichten met tag ‘Educatie’

Lang leve de MOOC

woensdag, 1 juli 2015

MOOC

Het internet maakt nieuwe onderwijsvormen mogelijk die van grote waarde zijn voor educatieve ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van MOOC: Massive Open Online Course als een vorm van computergestuurd afstandsonderwijs.

De eerste MOOC’s kwamen voort uit het ideaal van de open educatiebeweging bedoeld voor grote aantallen deelnemers en gratis online toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van tijd en plaats zonder de vereiste van een bepaalde vooropleiding. Amerikaanse universiteiten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van MOOCS. Binnen Europa is  OpenupED actief opgericht door het International Council for Open and Distance Education.

openupED

OpenupED biedt inmiddels een veertigtal cursussen in 12 talen uit elf landen die voldoen aan gecontroleerde kwaliteitseisen. Ook de Nederlandse Open Universiteit neemt sinds 2013 deel aan het OpenupED initiatief en biedt een aantal Open online cursussen.

MOOC’s worden internationaal beschikbaar gesteld door organisaties zoals Coursera, edX en Udacity in de Verenigde Staten en FutureLearn in het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste werd in 2013 opgezet en inmiddels hebben 1,2 miljoen studenten gebruik gemaakt van een van de 180 aangeboden cursussen.

De MOOC zou ook geschikt kunnen zijn als instrument voor de verbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden, maar het probleem is de slechte toegankelijkheid van het internet. Vooral Afrika is een continent waar toegankelijkheid van internet te wensen overlaat. Volgens gegevens van de Wereldbank zijn in Nederland 94 van 100 inwoners aangesloten, terwijl de meeste landen in Afrika niet hoger scoren dan 10 aangeslotenen. Een verdere uitbreiding van het netwerk van lokale bibliotheken in ontwikkelingslanden zou een belangrijke rol kunnen spelen in het verschaffen van toegang tot internet en een belangrijke educatierol kunnen vervullen in relatie tot het aanbod van nieuwe onderwijsvormen die geschikt zijn zoals MOOC’s.

 

Cees de Blaaij, Vakreferent Sociale Wetenschappen en Geschiedenis

Muziekeducatie voor iedereen!

maandag, 20 oktober 2014

Een sector in crisis. Niet zeuren, niet klagen: uitdagingen scheppen vernieuwingen en bieden kansen tot ontplooiing van initiatieven. Verandering is goed.

Eigenlijk is er natuurlijk maar één doel: naast een groot aantal andere voorzieningen waarvan de economische winst in praktische zin onmeetbaar is, moet ook de sector kunstzinnige vorming zelf aan de slag om met minder kosten overeind te blijven.

Onze economie is namelijk gebaseerd op winst die in cijfers uitgedrukt kan worden. En daarom moeten we nadenken over het overleven van een cultuurbeeldenstorm, en condities scheppen voor een toekomst waarin zowel muziek als beeldende en andere kunstvormen een rol kunnen spelen in de belevingswereld van alle mensen in onze samenleving, vanaf de wieg tot het graf. Ik wil het hier een moment over muziekeducatie hebben.

In recente decennia is heel veel onderzoek gedaan naar de gunstige invloed van muziek op de hersenen, op het welbevinden en de creativiteit van mensen. Dat is goed nieuws: google simpelweg: gunstige invloed muziek en je vindt onmiddellijk een groot aantal artikelen dat de laatste jaren over dit onderwerp is gepubliceerd. Van emotioneel beladen teksten tot wetenschappelijk onderzoek, het scala aan publicaties is breed én breed toegankelijk.

En de conclusie in al deze epistels is hetzelfde: muziek is goed voor de mens!

Hulst blazersklas

Actieve muziekbeoefening draagt op een groot aantal vlakken bij aan de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen kinderen; iedereen die op de één of andere manier bezig is met muziek, zij het door het leren bespelen van een instrument, zij het door actief te luisteren (in tegenstelling tot het draaien van ‘muzak’ als achtergrond- wat juist een tegenovergesteld effect heeft) stimuleert gebieden in de hersenen die de gezondheid gunstig beïnvloeden.

Aan de andere kant: de geldkraan is dichtgedraaid. De overheid vindt dat zij niet langer verantwoordelijk is voor de bescherming en de toegankelijkheid van muziekeducatie, -beoefening en -beleving. Muziekscholen zijn in een rap tempo ingekrompen en in veel gevallen zelfs helemaal opgeheven als gevolg van de stijgende kosten door de verdwenen  subsidies. Bij het publiek heeft publiciteit hierover tot gevolg gehad dat een idee zich heeft vastgezet: “muziekles is duur, concerten zijn duur”. Dat idee, samen met een in verschillende lagen van de bevolking groeiende aversie tegen de kunstcultuur in het algemeen, maakt dat het klimaat is verzuurd, en dat knokken voor de toegankelijkheid van muziek creativiteit vergt, een lange adem en in veel gevallen een boterham met tevredenheid.

Deze creativeit, bij musici nu eenmaal vaak volop aanwezig (vanwege het beoefenen van muziek, zie de onderzoeken) heeft een explosie van kleine, middelgrote en grote initiatieven teweeg gebracht. Zonder de coördinerende inbreng van overheid en instituten is er een wirwar ontstaan van prachtige uitwerkingen, projecten, websites, zzp’ers en collectiefjes. Vrije markt-werking alom, maar wie vindt nog zijn weg in dit grote online aanbod? En hoe onderscheid je kwalitatief goede leraren van de minder goede? En ís die muziekschool eigenlijk wel zo duur?

Muziek in de basisschool

Het basisidee dat privélessen op muziekscholen te duur zijn, en dit inmiddels voor een grote groep mensen inderdaad is geworden, heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat men aan de slag moest gaan met het concept “Instrumentale lessen in de basisschool”.

De campagne “Muziek telt!”, vanaf 2009 vormgegeven door het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Kunstfactor en Muziekcentrum Nederland, heeft het pionierswerk dat verricht moest worden op een intensieve manier ondersteund.

Aanvankelijk ontstond er aardig wat onrust bij instrumentale docenten omdat er geen op-maat-lesprogramma voorhanden was. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe eis, klassikaal lesgeven, zijn andere competenties nodig, evenals het bijstellen van verwachtingen en werken met een ander lesprogramma.

Niet zelden werden docenten die bij verschillende instituten werden aangewezen om deze lessen uit te gaan voeren, overgeslagen als het ging om de vormgeving en indeling van de lessen (aantal, logistiek, inhoud). Ze werden plotseling met een vaag kader in het het diepe gegooid. “Ga 12 lessen koperen blaasinstrumenten verzorgen bij basisschool X, elk kind krijgt een instrument van de plaatselijke vereniging.” Wel eens in een klaslokaal 15 tot 20 kinderen tegelijkertijd op trompetten horen toeteren? Of op djembé’s horen rammen? Paniek!

Aantal lessen x aantal kinderen x verwachting x resultaat x …

Twaalf lessen kunnen -voor een kind dat enthousiast begint- genoeg zijn om elke vorm van muziekbeoefening voorgoed af te zweren. Omdat de groep te groot is, de techniek van het instrument te moeilijk, of het geluid dwars door je heen gaat, de docent niet is getraind op het omgaan met groepen, geschikt lesmateriaal niet voorhanden. Omdat het kind niet zelf mag kiezen uit een breed instrumentenaanbod, maar 3 maanden lang vastzit aan een instrument waar het misschien fysiek geen enkele aanleg voor heeft, nauwelijks geluid uit krijgt, of waarvan het geluid doet schrikken. Dat kan geen gunstige kennismaking zijn, net zo min als de pianolessen van de strenge pianojuf uit vroeger jaren, die met opgelegde toonladders en drieklanken menig kind tot tranen bracht.

Begrijp me goed, ik ben een enorme voorstander van muzische lessen op de basisschool, vocaal, instrumentaal, én dans. Ik denk wel dat de lessen pas effect hebben, wanneer docent en klas zich happy voelen met hun activiteit.

muziekblog

Het faciliteren van ondersteuning van de docent, goed luisteren naar diens uitleg over de specifieke eigenschappen en (on)mogelijkheden van zijn instrument, en vertrouwen schenken aan de deskundigheid van de docent: dit alles legt de basis voor een goed werkend systeem. In persoonlijke gesprekken met diverse docenten heb ik toch wel regelmatig gemerkt dat in veel gevallen het proces van de lesontwikkeling met medewerking van de uitvoerende docenten eenvoudigweg is overgeslagen. De voorwaarde om kinderen te kunnen inspireren is een enthousiaste docent, die het leuk vindt om zijn instrument te laten horen, die het leuk vindt om erover na te denken hoe hij of zij alle kinderen kan betrekken bij de lessen, óók de kinderen met ‘rugzakjes’.

Samen muziekmaken, samen klanken ontdekken, hoe werkt het instrument werkt, zelf mogen experimenteren, componeren, knutselen- het brengt het kind aan het rekenen, praten, voelen, bewegen, kijken, voorstellen, en vooral: luisteren. Luisteren naar klanken van zichzelf, van anderen, de natuur, de stad, alles in beweging en zelf hieraan meedoen. Je stem vinden, gebruiken. Lekker dansen.

Deze ervaring hoort een kind te inspireren, een zaadje te planten voor binnenkort of later. Wordt er eigenlijk wel genoeg geluisterd naar wat kinderen willen, naar hun dromen en wensen met betrekking tot een instrument bespelen?

Diverse conservatoria hebben de laatste jaren bijscholingsprogramma’s ingericht voor de instrumentale docent, en langzaamaan ontstaat er een nieuwe werkelijkheid die hoop biedt voor de toekomst. De idealistische wens om mensen van alle leeftijden in aanraking te brengen met muziek, ondersteund door wetenschappelijk en empirisch bewijs, houdt musici op de been. Ze geeft waarde aan de vele uren bloed, zweet en tranen die worden besteed aan het studeren van het instrument, aan het nadenken over communicatievormen (anders dan taaie toonladders) om deze liefde over te brengen, om jong en oud actief te laten omgaan met muziek op elk niveau. Een verzamelplek voor goed materiaal, een indexering van betrouwbare informatieve en ondersteunende websites zou geen overbodige luxe zijn: daarin ligt nog een mooi project!

Welke rol kan de bibliotheek bij deze ontwikkelingen spelen?

Bibliotheek.nl heeft op haar website een etalage Muziekmaken, waar veel tips te vinden zijn over uiteenlopende onderwerpen zoals muziekgenres, apps voor de tablet, nieuws over (digitale) bladmuziek en informatie over muziek voor en met kinderen. Bovendien is er een overzicht te vinden van alle bibliotheken in Nederland waar een muziekcollectie is, handig!

Hopelijk wordt de etalage uitgebreid met nog veel meer onderwerpen. Het is al een fijne plek aan het worden, neem eens een kijkje!

trompetmuziekafd

Plaatselijke collectie

Een bezoek aan de Zeeuwse Bibliotheek met de uitgebreide muziekcollectie kan de docent op zijn of haar plaats weer inspireren tot net even andere insteek. Bladeren in liedbundels, luisteren naar liedjes in één van de luistercabines via Muziekweb , cd’s uit de collectie van zowel jeugd- als muziekafdeling, cd’s die bij bladmuziekboeken horen (tip: véél is bruikbaar materiaal als backing track!), liedjes uit vroeger tijden uit het magazijn opvragen omdat je een bepaald thema hebt gekozen. Illustraties meenemen uit fotoboeken, tijdschriften, prentenboeken, knutselboeken. Het zelf lessen ontwikkelen is enorm tijdrovend, maar ook enorm leerzaam. Inspiratie daarbij is onontbeerlijk, in digitale vorm én op papier.

Samenwerking tussen school en bibliotheek kan een plaatselijke dynamische muziekpraktijk tot stand brengen, een kruisbestuiving van ontdekking en uitvoering.

Meer dan basisschool

Natuurlijk is bovenstaand concept op veel meer muzikale gebieden toe te passen dan het basisonderwijs. Van kleuteropvang tot universitair niveau, van beginner tot professionele musicus, van luisteraar tot componist, voor iedereen die belangstelling heeft voor welke vorm van muziek dan ook, is er materiaal te vinden in de bibliotheek. De ontdekking van muziek uit andere culturen kweekt tevens begrip voor elkaar. Muziek als therapie voor een betere samenleving is geen utopie, het is slechts een idee dat uitvoering nodig heeft om zichzelf te mogen bewijzen. Begin gewoon ergens, en kijk waar het pad van ontdekking naartoe leidt.

In gebieden waar oorlogstrauma’s en armoede de orde van de dag bepalen, beweegt Musicians without Borders mensen hun gevoelens te verwerken door middel van muziek. Ik zou ervoor willen pleiten de visie van deze organisatie te adopteren ook voor onze eigen samenleving. Wedden dat ook onze kinderen door muziek maken, opgroeien tot evenwichtige, creatieve, minder stressvolle volwassenen? Minder ziekteverzuim, minder concentratiestoornissen, betere motoriek en een beter analytisch vermogen dragen uiteindelijk vast bij tot economische winst.

En zo is ook de investering in individuele instrumentale lessen als opvolger voor de kennismakingsklassen in de basisscholen, wellicht toch een uitstekende keuze, die het geld dubbel en dwars waard is. En ook dáár zijn we goed voor uitgerust bij de muziekafdeling, met een uitgebreide collectie voor bijna elk denkbaar instrument.

 

Els van de Wijdeven-Millenaar

Muziekspecialist

 

Bronnen, verder lezen en nuttige websites:

 

 • Music Education in crisis –  Ed. Peter Dickinson, Boydell Press, 2013
 • Er zit  muziek in ieder kind – Fonds voor cultuurparticipatie – eindred. Tynke Hiemastra, 2013
 • Music and the brain – studies in the neurology of music – ed. Macdonald Critchley & R.A. Henson
 • Ons muzikale brein – de wetenschap van een menselijke obsessie – Daniel J. Levitin, vert. R. Vernooy, Atlas 2013
 • Musicofilia – Oliver Sacks 2007

 

 

 • foto’s: eigen bestand, docent ZMS Met toestemming

De kracht van taal

dinsdag, 24 juni 2014

familiepolotekbiebblog
Twintig weken lang hebben vrijwilligers zich met toewijding ingezet voor de VoorleesExpress Walcheren. Het project startte als pilot in september 2013. We wisten niet of het zou aanslaan op Walcheren, maar dat deed het!

Enthousiaste kinderen, die in het begin verlegen op de bank zaten, ontwikkelden zich tot echte leesfanaten. Ze leerden nieuwe woorden en werden enthousiast over lezen. Ouders en kinderen bouwden vaak een band op met de voorlezer die iedere week trouw langskwam.

Trotse voorlezers
Ter illustratie een aantal reacties van de voorleesvrijwilligers na afronding van het voorleestraject:

 • Voorleester Simone over Edmilson: “Hij heeft enorme stappen gemaakt. In het begin dacht hij: wat kom jij nou weer doen met je boeken? Maar naar mate de tijd vorderde, ging hij het steeds leuker vinden en ook meer zelf lezen en schrijven.”
 • Daniëlla over Julia, haar voorleeskind: “Omdat je elk uur zo hard hebt gewerkt aan alle woorden is het voorlezen alleen maar vooruit gegaan. Julia je bent een slimme meid! Ga zo door! Jestem z was dumny!” ( Pools voor “Ik ben trots op je”).
 • Kim over Helena: “Ik ben trots op je omdat je alle letters van het alfabet hebt leren kennen en je zelf woorden kunt maken.”
 • Marloes is trots op Abuzer omdat hij vanaf het begin steeds beter werd in luisteren en altijd enthousiast en vrolijk was tijdens het voorlezen.
 • Mirjam over Khadija: “Zij duikt nu zelf in een boek. Samen ontdekten we manieren waarop ze voorlezen leuk ging vinden, zo maakten we van onze voorleesuren vaak een avonturenreis, soms een tekening over het verhaal of speelden het verhaal na met een toneelstukje. Goed gedaan Khadija, nog veel leesplezier in je leven!”

Logo-VoorleesExpress-kleur
Dit is een greep uit 23 enthousiaste reacties van voorlezers hoe trots ze zijn op hun voorleeskind. Na 20 weken voorlezen is er bovendien een hechte band ontstaan tussen de voorlezer en de kinderen en het hele gezin!

Feestelijke afsluiting
Al met al een prachtig resultaat, dat we graag met de voorleeskinderen en hun gezinnen, de voorlezers, de scholen en de betrokken instanties feestelijk willen afronden op woensdagmiddag 25 juni in Open Wijkschool De Combinatie.

Alle voorleeskinderen ontvangen als dank en aanmoediging om vooral te blijven lezen een leesdiploma. Maar ook ouders en vrijwilligers zetten we in het zonnetje. De kinderen ontvangen het ‘VoorleesExpress diploma’ uit handen van de Vlissingse burgemeester. Veel van de voorleeskinderen zijn dol op voetbal, daarom hebben wij voor dit feestelijke gebeuren de bekende Zeeuw Gérard de Nooijer uitgenodigd. Hij was heel enthousiast om zijn bijdrage te leveren: “Voelbal is heel belangrijk, maar leren is nog belangrijker.”

Nieuw seizoen
Als projectleider van dit project ben ik ook heel trots op de geboekte resultaten van seizoen 1 en 2 en mijn dank gaat dan ook uit naar alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat.

Vrijwilligers gevraagd
Onze eerste bijdrage om actief te zijn bij zogenaamde ‘taalarme’ gezinnen is geleverd. Maar mijn ambitie is om voor de derde voorleesronde, die in september 2014 op heel Walcheren start, voor te lezen bij 20 gezinnen in de gemeente Vlissingen en 20 gezinnen in de gemeente Middelburg. Hiervoor ben ik weer naarstig op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde voorleesvrijwilligers! Geef je op!

 

Njonkie Pattinama, projectleider Voorleesexpress

Dit bericht verscheen eerder op BiebBlog Vlissingen.

*Promotiefilmpje VoorleesExpress Walcheren gemaakt door Elske Andeweg, stagiaire Zeeuwse Bibliotheek.

 

 

De VoorleesExpress dendert door

maandag, 7 april 2014

Bibliotheek Vlissingen is in oktober 2013 gestart met het project VoorleesExpress Walcheren. Eind 2013 heeft de Zeeuwse Bibliotheek zich bij dit project aangesloten. U las een groot artikel in de PZC, de Vlissingse Bode en ook via het weblog van Bibliotheek Vlissingen houden we u op de hoogte. We zijn bijna bij het einde van de eerste voorleesronde. Projectleider Njonkie Pattinama kijkt terug op het project tot nu toe en blikt vooruit:

Njonkie: “We zijn gestart met 20 gezinnen en 20 voorlezers. In de loop van het traject zijn er 4 gezinnen en 4 voorlezers gestopt. Niet omdat ze het niet naar hun zin hadden, of niet leuk vonden. Dat kwam meer door een gebrek aan tijd.

Welke dingen hebben we meegemaakt de afgelopen tijd? We merkten dat het voorlezen bij gezinnen veel geduld vereist van de voorlezers. Over het algemeen bleek dat de acceptatie en gewenning van het kind aan de voorlezer (en omgekeerd; van de voorlezer aan een gezin uit een andere cultuur) geen vanzelfsprekende zaak is!
Njonkie-170x300
Andere culturen
Zo word je als voorlezer geconfronteerd met andere vormen van gastvrijheid:

 • Zoals de zoete inval van verschillende familieleden. Die familieleden bleken uiteindelijk stiekem nieuwsgierig te zijn naar wat die voorlezer nu bij hun familielid aan het doen was. Voorlezen dus.
 • Bij andere culturen krijg je bij elke voorleessessie thee met allerlei zoetigheden aangeboden. Lastig voor de lijn!
 • Of het voorleeskind dat ronduit tegen de voorlezer zegt dat zij maar naar huis moet gaan, omdat hij geen zin had in het voorleesuurtje.

Soms veroorzaakt communicatie problemen: voorlezers kwamen wel eens voor een gesloten deur te staan. Of tijdens de voorleessessie ging de vader even weg, maar sloot wel alle deuren en bleef dan langer weg dan het afgesproken voorleesuurtje. Afspraaktijden worden soms heel flexibel gehanteerd.

Vooruitgang
Dit soort dingen kwamen vooral voor aan het begin van het project. De voorlezers sturen mij dan mailtjes met de vraag hoe zij hiermee om moeten gaan of hoe zij dit het beste konden aanpakken. Meestal was mijn advies: geduld en volhouden. En gelukkig wierp dit ook inderdaad zijn vruchten af! Na 5 tot 8 voorleessessies was de situatie van acceptatie en gewenning van beide kanten stukken verbeterd. Met hartverwarmende toenadering en omgang van het voorleeskind met de voorleesjuf, maar ook de acceptatie door het gezin.

Ervaringen
Een school in De Combinatie schrijft het volgende over het project VoorleesExpress Walcheren: “Wij merken dat onze leerlingen het erg leuk vinden. Ouders en oudere broers en zussen luisteren ook vaak mee, waardoor ook zij weer nieuwe woordjes leren. Helena uit groep 2 is dol op haar juf Kim, die iedere week komt voorlezen. Elif en haar moeder zijn ook te spreken over het project. De juf is heel goed en legt moeilijke dingen uit of stelt vragen na afloop van het verhaal.

Herman-en-Edmilson
Herman (groep 8) en zijn broertje Edmilson hebben ook veel plezier beleefd aan de VoorleesExpress. Juf Simone nam soms leuke boeken mee voor Herman over voetbal of informatieve boekjes. Sommige leerkrachten merken vooruitgang. De luisterhouding van een aantal leerlingen, die meedoen aan het project, is sterk verbeterd en de kinderen zijn meer betrokken bij het voorlezen. De woordenschat is iets groter en er is meer taalbegrip.” Dit soort berichten zijn enorm stimulerend, daar doen we het voor!
Herman-en-Edmilson-300x225

Toekomst
Er moet nog 5 à 6 keer worden voorgelezen bij de 16 gezinnen in Vlissingen en dan sluiten we de eerste voorleesronde af. Maar we zijn nu al keihard bezig met de volgende voorleesrondes. Voor de 2e, 3e en 4e rondes hebben wij gesprekken gevoerd met studenten van University College Roosevelt in Middelburg en de Zeeuwse Bibliotheek om de methode VoorleesExpress ook te introduceren in Middelburg.
Ondertussen is de tweede ronde al van start gegaan, met een training interactief voorlezen op 11 maart met de medewerking van pedagogiek docent Paulien Honkoop, die een presentatie hield over o.a. omgaan met bijzondere situaties en omgaan met vreemde culturen.

Logo-VoorleesExpress-kleur

Nieuwe voorlezers en voorleesgezinnen gezocht
Begin maart zijn we gestart met drie families in Middelburg en vier nieuwe families in Vlissingen. Maar we gaan zeker niet relaxed achterover leunen, we treffen nu al voorbereidingen voor de start van de nieuwe ronde begin september 2014 . We zijn op zoek naar nieuwe voorlezers en voorleesgezinnen in Middelburg en Vlissingen voor deze ronde.
We gaan er weer vol tegenaan!

Heeft u vragen over de VoorleesExpress of wilt u zich aanmelden? Mail naar mij, npa@spui.nl of bel 0118 422100 / 06-55737571.

*Dit artikel is op 27 maart 2014 gepubliceerd op BiebBlog VLISSINGEN.