Over de auteurs

ZB is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland. Zij vervult de taak van openbare bibliotheek in Middelburg, is wetenschappelijke bibliotheek (WSF-bibliotheek) voor Zeeland en heeft tevens de functie van Provinciale Ondersteuningsinstelling voor bibliotheken en instellingen.

ZB organiseert en biedt ruimte aan tal van culturele evenementen. Zij ontvangt jaarlijks 400.000 bezoekers en leent per jaar meer dan 650.000 publicaties uit. Daarnaast verleent de ZB specifieke diensten aan het onderwijs, het bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren.

Tot de bijzondere collecties van ZB behoren de collecties oude boeken, kinderboeken en kinderprenten. Ook is er een grote collectie Zelandica.

De collectie wordt beheerd door deskundige medewerkers. Een aantal van hen schrijft mee aan dit weblog.