Berichten met tag ‘Buma’

Zeeland kiest

maandag, 27 augustus 2012

Alweer vier radiouitzendingen van Zeeland kiest zijn de revue gepasseerd. Zowel verslaggevers Ernst Jan Rozendaal (PZC) en Ad Hagesteijn (Omroep Zeeland) als het aanwezige publiek hebben zin in de interviews. In de foyer van de Zeeuwse Bibliotheek worden de lijsttrekkers ontvangen. Hier worden ook de uitzendingen gemaakt. Met publiek erbij. Er is een live-streaming te volgen via internet. Twitteraars kunnen alles volgen via #zeelandkiest.

Hoe belangrijk is nou Europa voor Zeeland? In iedere uitzending die een uur duurt zitten de heren (slechts 1 dame!) om de tafel om de betreffende politieke kopstukken kritisch aan de tand te voelen over met name Zeeuwse onderwerpen. Iedereen in Den Haag kent tenslotte de Hedwigepolder. Volgens Roemer, die op 16 augustus het spits afbijt, moet dit probleem worden opgelost door opnieuw met de Belgen aan tafel te gaan zitten. “Ieder verdrag is geldig tot je met elkaar een nieuw verdrag hebt afgesloten”. En als er dan zo nodig natuurcompensatie moet komen, moet die buitendijks gezocht worden is de mening van SP-voorman. Een dag later zegt Alexander Pechtold dat hij de veel besproken polder het liefst vandaag nog onder water zou willen zetten en daarmee een streep zou willen zetten onder de hele Hedwige-discussie. “De pijlen moeten worden gericht op de toekomst”.

Deze impopulaire opvatting te midden van de Zeeuwen wordt niet gedeeld door Sybrand Buma van het CDA. Deze partij houdt ook op 20 augustus vast aan het voorstel van Bleker om de natuur in Westerschelde op een alternatieve manier te compenseren: “Die ruimte biedt het verdrag met Belgie tenslotte”. Halbe Zijlstra van de VVD is het de volgende avond met Buma eens: “Blijven zoeken naar alternatieven voor ontpoldering en tegelijkertijd de afspraken met de buren nakomen”. Diederik Samsom tenslotte geeft aan tijdens de drukst bezochte bijeenkomst van donderdag 23 augustus sneller naar een eindconclusie te willen. Hij wil doen wat er is afgesproken: “De Westerschelde verdiepen en een polder teruggeven aan de natuur. Je kunt blijven zoeken naar een alternatief, maar dat gaat steeds meer pijn doen. We moeten dit boek nu sluiten.”

Naast de Hedwigepolder, het Zeeuwse en Europese onderwerp bij uitstek,  is krimp het aangewezen regionale onderwerp om over te debatteren. D66 vindt dit zelfs zo belangrijk dat Pechtold een Minister van Krimp zou willen aanstellen. Dit gaat de VVD toch iets te ver. Bovendien vindt staatssecretaris Halbe Zijlstra dat kwaliteit gaat boven het in stand houden van kleine scholen. Ook over de wietpas, koopzondagen zijn de meningen van de heren politici verdeeld. Roemer noemt het eerste een “onding”, Buma zegt bedachtzaam dat hij 12 koopzondagen per jaar toch echt wel het maximum vindt, de winkeliersomzet in Hulst en Sluis ten spijt. Over de toekomstige verhuizing van de Marinierskazerne naar Zeeland is men redelijk eensgezind, al liet Roemer wel doorschemeren dat zijn partij vasthoudt aan bezuinigingen op defensie.

Alle meningen van links tot rechts komen aan bod in de radioserie Zeeland kiest (m.u.v. GroenLinks). De verslaggevers zijn scherp, goed ingelezen en stellen kritische vragen die het Zeeuwse electoraat van tevoren heeft kunnen inzenden via telefoon, e-mail of twitter. Verder is er in Zeeland kiest ook aandacht voor een persoonlijke noot van de genodigden: elke lijsttrekker mag, na een keuze uit 3 platen, zijn of haar favoriete nummer door de bibliotheek en de Zeeuwse huiskamers laten schallen.

Nog vier interviews te gaan. Wilt u weten wat Kees van der Staaij vindt van de wietpas? Of wat Hero Brinkman vindt van de natuurcompensatie in de Westerschelde en wat Arie Slob te zeggen heeft over de koopzondagen en Marianne Thieme over krimp op het platteland? Kom dan deze week naar Zeeland kiest. Niet opdat de zwevende kiezer na afloop weet wat hij moet kiezen op 12 september, maar leuk is het wel.

Janette Zuydweg, Europe Direct  Middelburg

 

 

Bron: dossier Zeeland Kiest/ PZC

U kunt hier de uitzendingen van Omroep Zeeland terugkijken. Hier vindt u de speciale Zeeland kiest pagina van de PZC.

Kijk in het fotoalbum van Zeeland kiest in de Zeeuwse Bibliotheek.

 

 

 

 

Stadsdichter, zou jij mijn woorden willen zijn?

donderdag, 13 januari 2011

‘Zou jij mijn woorden willen zijn?’ Dit verzoek en tevens deze opdracht heeft Henri Looymans aanvaard, vanaf januari 2011 is hij de nieuwe stadsdichter van Middelburg. Voor hij werd geïntroduceerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Middelburg in wijkcentrum Palet, zaterdag 8 januari, werd eerst officieel afscheid genomen van Joop Buma die twee jaar stadsdichter was, in 2009 en 2010. Wethouder van Cultuur Ed de Graaf citeerde uit diverse gedichten verschillende strofen waarin Joop Buma zijn liefde voor de stad ‘ondubbelzinnig’ verwoordde of zoals hij dit noemde, hoe Joop ‘de liefde bedreef’ met de stad. Een wethouder die dezelfde passie heeft voor de stad, in elk geval alles weet over de wonderlijke huisnamen van Middelburg, van ’t Land van Belofte, Arcadië tot De Veldroos en De Korenbloem.
Al eerder was er een afscheidreceptie voor Joop (Johannes Herman) Buma, de dichter die zijn rol altijd met plezier vervulde en zó graag had willen doorgaan in deze funktie. Een stadsdichter wordt echter in principe voor één jaar benoemd, verlenging met een jaar is mogelijk maar dan is de ‘rol’ uitgespeeld.

De nieuwe stadsdichter Henri Looymans (1956) heeft Tilburg als bakermat. Hij studeerde Nederlands in zijn geboortestad en Mediëvistiek in Nijmegen. Na een korte periode in het onderwijs is hij sedert twintig jaar werkzaam in de zakelijke dienstverlening waarvan de laatste jaren als zelfstandig verandermanager. Hij woont al 25 jaar in Middelburg. “Ik ben verliefd geworden op de stad”, vertelde hij. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst mocht hij zijn debuut als stadsdichter meteen maken, hij verklaarde zijn liefde aldus:

Middelburg
Ik kan als ik wil op de wereld verblijven
Op iedere plek kan ik vreemdeling zijn
Maar waar ik ook ben en weer stellig verdwijn
Steeds roept mij die stad waar ik mij kan schrijven
Daar spreken de gevels en zwijgen de luiken
De kerk klimt er boven de daken uit
En als zaterdagnacht de kroegen sluit*
Dan kan je op zondag de schepping nog ruiken
Die stad roert mijn hart in wat het verlangt
Ik wandel haar straten zij vult mijn gezicht
Zij voert er mijn hand en ik schrijf haar gedicht
In een mantel van eeuwen die om mij hangt
Dit is mijn huis, de stad die mij ziet
Hier heb ik lief, en meer hoef ik niet.

In 2005 publiceerde Henri Looymans zijn eerste bundel “Zou jij mijn woorden willen zijn?” Een goed verzorgde uitgave met een prachtige omslag. Een vormvaste dichter die wat hij zeggen wil het liefst binnen klassieke vormen neerzet. De bundel bevat een grote variatie aan gedichten, de liefde wordt gezocht, gevonden en soms ook verloren. Een aanrader voor iedereen die kennis wil maken met de nieuwe stadsdichter!

Ik citeer de laatste 5 regels uit het gedicht ‘Mijn Lief’

Zou jij mijn woorden willen zijn
Opdat ik niets meer hoef te zeggen
Niets bewijzen niets weerleggen

Enkel schutten
Enkel zijn.

In mei verschijnt er een nieuwe dichtbundel, daarin zal Zeeland, zijn tweede land van belofte, een prominente rol spelen. In ‘Zou jij mijn woorden willen zijn?’ is de liefde voor Zeeland, hier enkel hier, al aanwezig. Ik hoop dat dit gedicht, een ode aan de winter in Zeeland, ook in de volgende bundel opgenomen wordt:
Omnes Zeelandiae loci (1):
Hibernum
voor Marsman
Hier overlands langs de duinen te zwenken
De velden ze wenken
Ze reiken tot mij in mijn Zeeuws schilderij:
Pikkende zwermen op slapende akkers
Met linksom en rechtsom het broedende water
De schorren waarin je de hemel ziet drijven
En slakende meeuwen als kijvende wijven
(Ze klinken naar later ze hoeden de trekkers in
grijskoude klei)
En robuust als de wallen van Jericho
Schutten de dijken de armen de rijken
Ze wachten de zee:

Torens als bakens en
Dorpen als vlaaien en
Boeren als goden die
Ploegen en zaaien
Hier enkel hier
In dit land zonder grenzen
Dit groen en godswonderlijk wiegenkleed
Hier draagt de aarde haar zondagsgewaden
En sluiert de nevel
Mijn sluimerend zilte
Mijn winters verstilde
Mijn Zeeuwse land

Voor Henri Looymans ‘geen dier’der plek voor ons op aard’ dan Zeeland, waar de stad waar hij kan schrijven hem nu heeft geroepen. ‘Zou jij mijn woorden willen zijn?’ Over de markt heeft hij al een gedicht geschreven… een plek waar het hart van de stad klopt en er met liefde volop handel wordt gedreven? We zijn benieuwd hoe hij verslag zal doen van deze spannende en hoopvolle relatie.

*de kroegen sluit – lijkt wellicht vreemd, staat letterlijk op de tekst die op 8-01 werd uitgedeeld.

P.S. het laatste nieuws vandaag is dat de stadsdichter wordt wegbezuinigd. Oei, nu al liefdesverdriet, welk gedicht gaat dit opleveren?

Anke Nijsse, medewerker Onderwijsbibliotheekdienst

(Dit blog is eerder verschenen op zeeuwsknoopje.blogspot.com)