Berichten met tag ‘archief’

Waar kan ik x vinden?

donderdag, 5 februari 2015

De Zeeuwse Bibliotheek biedt al een aantal jaren toegang tot het raadplegen van digitale informatie. De mogelijkheden worden steeds meer uitgebreid zoals met het gebruik van e-books. De beschikbare hoeveelheid aan digitale informatie is echter heel groot en het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen welke informatiebron nu eigenlijk geschikt is voor het vinden van de juiste informatie over een bepaald onderwerp.

Het gebruik van Google kan weliswaar behulpzaam zijn voor een eerste oriëntatie maar waarom zou je bijvoorbeeld niet beginnen met het raadplegen van een digitale encyclopedie. Als u thuis de digitale bibliotheek van de Zeeuwse Bibliotheek wil raadplegen via onze website, dient u in te loggen met behulp van de gegevens op uw lenerspas.

Brittannica

Voor velen is de Wikipedia het startpunt maar de Zeeuwse Bibliotheek biedt ook toegang tot Winkler Prins online en de niet minder beroemde Engelstalige Encyclopaedia Britannica die veel meer te bieden heeft dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Het is niet alleen een encyclopedie in de traditionele zin maar bevat ook veel meer extra digitaal materiaal zoals een woordenboek (the Merriam-Webster Dictionary), en verwijzingen naar andere gerelateerde informatie uit boeken, tijdschriften, videomateriaal over wetenschap, geografie, geschiedenis, kunst. Daarnaast allerlei zinvolle informatiebronnen die te vinden zijn op het Internet. Zelfs vergelijkingen tussen landen op basis van statistische informatie is mogelijk. Naast oriëntering biedt de digitale bibliotheek toegang tot onderwerpsgerichte informatie op verschillende niveaus.

Oxford University

De bestanden van Oxford University zijn goed te gebruiken voor onderzoek en studie. Naslagwerken op verschillende wetenschappelijke gebieden zijn met hun volledige tekst toegankelijk. Wat te denken van 14 verschillende tweetalige woordenboeken?

Springer

Een ander belangrijk bestand is SpringerLink. Deze databank verschaft toegang tot 1200 verschillende wetenschappelijk tijdschriften op diverse terreinen zoals architectuur, medische wetenschappen, energie, natuurkunde, filosofie, sociale wetenschappen en statistiek.

NYtimes

Ook het archief van The New York Times is digitaal toegankelijk vanaf 1852. Dat alles naast de reeds beschikbare digitale bronnen voor Zeeland. De volledige lijst vindt u via de website www.zeeuwsebibliotheek.nl. Genoemde bronnen zijn slechts een beperkte selectie van het totaal.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden kiest op de thuispagina van de website van de Zeeuwse Bibliotheek voor collecties in het menu. Kies vervolgens voor Digitale Bibliotheek en voilà: de complete lijst. Succes !

 

Cees de Blaaij, vakreferent

Documentaire collecties direct toegankelijk

woensdag, 28 mei 2014

In de Zeeuwse Bibliotheek bevinden zich tientallen kleine collecties met documentatiemateriaal, die verzameld zijn door het voormalige Zeeuws Documentatiecentrum. Ze betreffen diverse aspecten van de Zeeuwse samenleving van vooral de 20e eeuw. Ze zijn zowel afkomstig van particulieren als van organisaties. Dit materiaal behoort tot de bijzondere collecties. Daaronder wordt alles verstaan wat niet gangbaar is in de gewone uitleenbibliotheek, en wat een meerwaarde vertegenwoordigt boven het algemene materiaal. Deze gespecialiseerde unieke verzamelingen worden in onze bibliotheek ‘documentaire collecties’ genoemd.

De collecties bestaan uit uiteenlopende materialen. U vindt er bijvoorbeeld manuscripten van later uitgegeven boeken, gedrukte brochures, aantekeningen, notities, artikelen uit tijdschriften, foto’s, stencils en verslagen van bijeenkomsten. Collecties over de Tweede Wereldoorlog bevatten ook strooibiljetten, persoonsbewijzen en illegaal drukwerk.

marinus1

Boeken en sommige tijdschriften uit deze collecties zijn apart beschreven en op de catalogus van de bibliotheek te vinden. Bij de afzonderlijke exemplaren staat de herkomst van de collectie aangegeven. Het overgrote deel echter wordt in archiefdozen bewaard. De kwetsbare papieren documenten zijn daarbinnen weer in zuurvrij papier verpakt.

Sommige van deze collecties zijn klein: de documentatie van de melkhandel van P.J. Arendse uit Oost-Souburg kan in een enkele doos. Maar de informatie over het openhouden van de Oosterschelde, verzameld en zelf geproduceerd door de actiegroep Oosterschelde Open te Yerseke, is in maar liefst 54 dozen verpakt.

Niet alleen lopen de onderwerpen uiteen, maar is ook rekening gehouden met de spreiding over heel Zeeland, zonder teveel de nadruk op Walcheren te willen leggen. De collectie F.E.M van der Putt beschrijft de activiteiten van de Geheime Dienst Nederland in West Zeeuws-Vlaanderen. Ir. M.A. Geuze uit Tholen was voorzitter van de ZLM, en heeft documentatie over de landbouw nagelaten. J.B.V. Welten bestudeerde de ontstaansgeschiedenis van Noord-Beveland, en schonk zijn aantekeningen aan de Zeeuwse Bibliotheek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ruim de helft van deze collecties is in de loop van de jaren beschreven in tekstdocumenten. Sinds kort zijn deze gedigitaliseerd, en staan ze direct toegankelijk op de catalogus. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar gegevens over de Zeeuwse Kunstenaarskring, dan vindt u zowel een beschrijving van de papieren inventaris, als van de documentatiemap zelf. Bij beide staat er een link naar de digitale versie onder de vermelding: “online beschikbaar (PDF)”. U ziet dan meteen wat u in de betreffende archiefdoos verwachten kan. Aan de informatiebalie van de eerste verdieping kunt u vervolgens een aanvraag indienen om de doos zelf in te zien in de daartoe bestemde raadpleegruimte.

Bij grotere collecties, zoals het archief van de Stichting G.H.G. van Brucken Fock Fonds, die uit meerdere archiefdozen bestaat, is in de beschrijving aangegeven welke nummers uit de inventarislijst met welke dozen corresponderen. Die nummers zijn dan ook weer terug te vinden bij de exemplaren die u in het lijstje ‘Plaats in de kast’ aantreft.

Marinus3

De afgelopen maanden heeft een aantal medewerkers zich intensief bezig gehouden met het toegankelijk maken van de documentaire collecties. De toegang tot raadpleging was te ingewikkeld, zowel voor het publiek als voor de medewerkers aan de balie. Het materiaal is nu redelijk vlot in te zien voor belangstellenden.

Gezien de geringe capaciteit om schenkingen te verwerken, is de bibliotheek erg terughoudend in het aannemen van nieuwe collecties. Bijna de helft van de aanwezige collecties is nog niet eens inhoudelijk ontsloten. Bijvoorbeeld van de collectie J. Stamperius, schoolopziener aan het begin van de 20 eeuw, staan alleen de drie archiefdozen op de catalogus, onder de vermelding ‘Bevat stukken’. Wanneer er nu nog collecties aangeboden worden, wordt er eerst naar het belang voor Zeeland en daarbuiten gekeken. Zo is de literaire nalatenschap van Hans Warren met blijdschap aangenomen.

Al met al hopen wij dat onderzoekers hun weg door de materialen weten te vinden. De biograaf van P.J. Meertens kan nu met gemak direct alle gewenste documenten opvragen. Wie onderzoek wil doen naar nog niet openbaar gemaakte informatie over Zeeland in de Tweede Wereldoorlog, kan eenvoudig via trefwoorden op collecties stuiten die hopelijk nog een verrassing zullen zijn.

 

Marinus Bierens, conservator bijzondere collecties