Berichten met tag ‘mediawijsheid’

De uitdaging van Wild West op het Internet

vrijdag, 7 december 2012

Zouden consumenten eigenlijk wel voor krantenartikelen moeten betalen? En moeten alle films, hoe recent ook, niet gewoon gratis te downloaden zijn? Hoe mediawijs mogen wij eigenlijk zijn binnen de arm van de wet? Maurits Sep (journalist PZC) onderzoekt dit aan de hand van een tafelgesprek in het Leescafé van de Zeeuwse Bibliotheek.

Video streaming by Ustream

In het kader van de Week van de Mediawijsheid organiseerde Europe Direct en de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de Roosevelt Academy op vrijdagmiddag 30 november een kenniscafé rondom het actuele thema Vrijheid van (online) informatie.

Dat dit een breed thema is, blijkt al meteen  bij aanvang van het debat. Maurits Sep onthaalt de aanwezige gasten met de stelling ‘Alle informatie moet online voor iedere burger binnen de Europese Unie gratis en vrij toegankelijk zijn’. Robert Schliessler (cineast en kandidaat Europarlement) en Patrick Godschalk (Piratenpartij) zijn het er snel over eens dat deze stelling vooral moet gelden in het kader van volledige openbaarheid van bestuur. Waarbij Schliessler de kanttekening maakt dat eventuele voortrajecten binnen het besluitvormingsproces best binnenskamers mogen worden gehouden. Het anti-piraterijverdrag ACTA is volgens de aanwezige heren terecht massaal afgewezen in het Europees Parlement en ook Ad in de Haak (Thieme Meulenhoff, Innovatieve Educatieve ontwikkelingen ) blijkt voorstander van dergelijke digitale openbaarheid. Einde discussie dus of toch niet? Gaandeweg blijkt dat dit zeker niet het geval is en dat er niet perse uitgesproken tegenstanders aan tafel hoeven te debatteren om  een diepgaande en interessante visie op het onderwerp te krijgen.

Vervolgens presenteren twee RA studenten het item SOPA en fenomeen Youtube. De discussie wordt vervolgd en Schliessler suggereert dat het zaak is om onderscheid te maken in commercieel en privegebruik van digitale informatie. Zo zou de Europese Unie moeten zorgdragen voor wetgeving die organisaties als BUMA-STEMRA als geldmachine aan banden leggen. De Piratenpartij heeft wel vraagtekens bij een systeem waarbij de kranten zouden worden ondergebracht in een soort publiek omroepbestel en de klant eenmalig betaalt voor nieuws dat hij of zij wenst. Onafhankelijkheid zou daarbij niet zijn gewaarborgd volgens Godschalk.

Bij het derde thema (muziek, film en andere vormen van cultuur vrij toegankelijk op het internet) schuift Marscha aan, de lokale singer-songwriter die het kenniscafé muzikaal gestalte geeft. Na enige aarzeling komt ze tot de conclusie dat tegenover een creatief proces best een vergoeding mag staan. Godschalk van de Piratenpartij vindt een vergoeding niet perse noodzakelijk. Wel zou het Europese auteursrecht versoepeld moeten worden. Schliessler oppert een overgangsmodel, waarin artiesten wel hun eigen broek ophouden maar dan vooral via het aanbieden van commerciële producten die verwerkt zijn in het artistieke proces. Ad in de Haak sluit zich aan bij dit nieuwe model waarbij hij aantekent dat ook uitgeverijen zich op dit gebied zouden moeten hervormen.

Aan het eind van een twee uur durende diepgaande discussie onder de strakke leiding van Maurits Sep concluderen de gasten unaniem dat wat ultieme vrijheid van informatie betreft, wij ons in een overgangsfase bevinden. Een soort Wild-West volgens Schliessler. “We moeten de angst dat consumenten in toenemende mate gratis informatie willen opzij zetten. Dat is helemaal niet eng, maar juist een uitdaging”.

 

Janette Zuydweg

Europe Direct Middelburg

 

Spotify

dinsdag, 2 november 2010

spotify1

Met de komst van streaming muziekdiensten zal de losse, betaalde download en de illegale download het moeilijk gaan krijgen. De muziekdienst die ik nader zal toelichten is Spotify.

Het heeft even geduurd voordat de auteursrechten in Nederland officieel geregeld waren, maar sinds mei 2010 is Spotify eindelijk ook in Nederland verkrijgbaar. Met de komst van deze on line muziekdienst is het aanbod aan onbeperkte streaming behoorlijk uitgebreid.

Wat is Spotify?

Spotify is een Brits-Zweedse webdienst die streaming audio verzorgt. De cd verving de lp, de mp3-speler verving de cd en de streaming muziekdienst vervangt de eigen mp3-verzameling op je eigen computer.

De muziekverzameling staat niet meer op de harde schijf maar op een webserver. Het is af te spelen op elke computer en zonder beperkingen vertegenwoordigd. Zeker niet compleet, maar de database is groot genoeg om nieuwe artiesten te ontdekken. Er is een ongelimiteerde toegang tot een catalogus van 8 miljoen nummers. Dagelijks worden er meer dan 10000 nummers aan de database toegevoegd. De extra artiest-info komt van de All Music Guide.

Alle grote platenmaatschappijen doen er aan mee. Naast de popmuziek zijn de jazz en klassieke muziek ook volop aanwezig. Het Nederlandse repertoire is nog wat ondervertegenwoordigd. Het komt wel voor dat tracks van een album door rechtenbeperkingen toch niet in Nederland te beluisteren zijn. Dit is vooral het geval bij verzamelalbums. Je krijgt dan de melding “this track is currently not available”.

Hoe werkt Spotify?

Om Spotify te kunnen gebruiken moet er een gratis programma gedownload worden dat zich net zo eenvoudig en snel laat installeren als gebruiken. Met de zoekfunctie kan er naar artiesten, albums of tracks gezocht worden en er kunnen afspeellijsten samengesteld worden.

De basis  “freemium” dienst is gratis, maar hier zitten wel beperkingen aan. Er kan maar maximaal 20 uur muziek per maand geluisterd worden, de geluidskwaliteit is 160kb/s en er komen regelmatig reclameboodschappen tussen de nummers door.

Voor €5,- per maand is er de “unlimited” versie die de mogelijkheid biedt om onbeperkt en zonder reclameboodschappen te luisteren. Tenslotte is er voor €10,- per maand het “premium”-abonnement en kan er onbeperkt geluisterd worden bij een geluidskwaliteit van 360kb/s en krijgen gebruikers die in het bezit zijn van iPhone of Android smartphone een gratis app. tot hun beschikking waarmee ze Spotify op hun mobiel kunnen gebruiken.

Spotify kan via “Facebook connect” gekoppeld worden met Facebook. Vervolgens kunnen de afspeellijsten gedeeld worden met vrienden op Facebook die ook van Spotify gebruik maken. Verder kan het afspeelgedrag ook gedeeld worden met volgers op Twitter.

spotify 2

Spotify en bibliotheken

Tot op heden is dit thema in bibliotheekland over het algemeen een onderbelichte ontwikkeling. Als er geen actie ondernomen wordt, kan Spotify een bedreiging zijn voor de bibliotheken. Immers het gebruiksgemak van Spotify is groot, de prijs laag, de collectie immens en de connectie met Facebook en Twitter zorgt voor snelle verspreiding en promotie. Nieuwe diensten zoals Spotify zijn zo goed dat daar door bibliotheken weinig aan toe te voegen valt.

Toch liggen er wel degelijk kansen, zoals op het gebied van mediawijsheid. Er is wel het gegeven dat er steeds meer media bijkomen en dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Hier ligt een taak voor bibliotheken om mensen te gidsen door de wereld van streaming media.

Binnen de sectie muziek van de Zeeuwse Bibliotheek hebben we dit onderwerp ook uitvoerig onder de loep genomen. Wij zijn van mening dat muziekstreaming iets is om rekening mee te houden en nog beter is het om hier daadwerkelijk wat mee te doen. Het moet niet alleen bij het gidsen blijven. Het is van belang dat er met Spotify contact gezocht moet worden om afspraken te maken. Het lijkt ons een goede zaak dat de Centrale Discotheek Rotterdam hier een voortrekkersrol in gaat vervullen.

In de Centrale Discotheek is het al enige tijd mogelijke om 400.000 albums compleet te beluisteren en binnenkort is het mogelijk om in een aantal bibliotheken via MuziekWeb-terminal alle muziek compleet te beluisteren. Het aanbod van streaming muziek zou nog gigantisch uitgebreid kunnen worden als er een koppeling tussen CDR en Spotify gerealiseerd zou kunnen worden.

Bibliotheken kunnen aanhaken bij dit project en worden gedwongen om meer in te spelen op het beleefconcept van de klant, zoals het inrichten van aantrekkelijke luisterplekken. Het is voor (muziek)bibliotheken zaak om de ontwikkelingen rond muziek streaming goed in de gaten te houden, vooral omdat de cd-collectie in de toekomst toch een onzekere tijd tegemoet gaat.

Hoe zal de toekomst eruit gaan zien? Spelen en delen, in plaats van hebben en houden?

Rea in muziekstoel

Rea Bensch, vakspecialist Muziek

Bron: Jan Klerk –  Spotify, het begin van een mediarevolutie?