Berichten met tag ‘Europe Direct’

Branding Europe: een Zeeuwse Meet Up

donderdag, 24 september 2015

De aantrekkingskracht van het IS-kalifaat op jonge moslims, de sterke PR-machine van het Kremlin en de onstuitbare stroom migranten aan de poorten: Europa voelt aan alle kanten de hete adem van dreiging in de nek. Het wordt steeds noodzakelijker om het bestaansrecht van Europa helder te formuleren en er is dringend behoefte aan een duidelijk en emotioneel verhaal over wat wij zijn en wat dat ons waard is.

Dit uiterst actuele en tevens precaire onderwerp wordt op 13 oktober onder leiding van Bart Krull uitvoerig bediscussieerd in een volgepakt Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hoogleraar Maurits Berger zal onder andere een van de gasten in het programma zijn.

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger

Al ruim 13 jaar zet VPRO Tegenlicht, het informatieve programma waarin nieuwe ideeen en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschap, aan tot discussie. Zowel in de media, de laatste jaren in Pakhuis de Zwijger en ook thuis in de huiskamers.

Reden te meer voor de VPRO om een format te bedenken die de geïnteresseerde kijker in de gelegenheid stelt om actief mee te discussiëren en zo werd in het najaar van 2013 de lokale Tegenlicht Meet up geboren. In het kort komt het er op neer dat de fans van het programma zelf bijeenkomsten organiseren in het hele land. Van Hornhuizen via Zwolle en Amersfoort tot Leeuwarden. In buurthuizen, universiteiten, poppodia en theaters. En soms ook in bibliotheken.

logo tegenlicht meet up

tegenlicht meet up

ZB organiseert namelijk in samenwerking met Europe Direct Middelburg op dinsdagavond 13 oktober 2015 om 19.30 uur de tweede lokale Tegenlicht Meet Up ZLD. Naar aanleiding van de uitzending op 11 oktober NPO 2, zal het onderwerp ‘Branding Europe’ verder worden uitgediept.

Europe direct

Europe direct

Hou je van debatteren, wil je je kijk op de wereld delen met je medeburgers, of behoor je gewoon tot de schare fans van Tegenlicht: eenieder die graag wil mee wil praten en denken over de toekomst van Europa is van harte welkom.

  • 13 oktober 2015
  • 19.30 uur
  • Foyer ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg
  • Gratis toegang
  • #meetupzld

Janette Zuydweg,

Europe Direct Middelburg

 

 

 

 

 

Europa om de hoek

dinsdag, 9 april 2013

Dat Europa ons klauwen met geld kost, daar worden we door de pers dagelijks aan herinnerd. Dat Europa ons daarnaast ook behoorlijk wat oplevert, daar zwijgen de media doorgaans over. Jammer is dat. Heel wat projecten in Nederland worden namelijk gefinancierd met Europees geld, maar meer dan een bouwbord met een Europees vlaggetje erop langs de snelweg krijgen we als Europese burgers daarover niet te zien, zo lijkt het. Laat staan te lezen of te bekijken.

Sinds een aantal jaren vindt de burger op de site Europa om de hoek informatie over diverse projecten die met Europees geld worden betaald. Projecten op het gebied van innovatie en natuurbehoud blijken goed vertegenwoordigd, maar tevens een internationaal sportcentrum voor topsporters, een re-integratietraject voor jongeren en een energieloket voor MKB’ers blijken rechtstreeks met klinkende euro’s vanuit Brussel te worden gefinancierd.  Ook in onze eigen regio blijkt de Europese financiering niet achter te blijven, zo blogde collega Edwin Mijnsbergen  in 2010 al eens over de blauwe lupine als vleesvervanger die gewoon in Goes wordt ontwikkeld. Een eye-opener voor al wie gelooft dat alle Europese innovatiegelden massaal verdwijnen in de door de media gebombardeerde bodemloze put Cyprus. Er gaan dus net zo goed centen naar Goes. En naar Breskens. Zelfs naar het eurosceptische oorden als Yerseke. Je moet het alleen even weten.

Europa is dus dichterbij dan je zou denken als je de gemiddelde krant openslaat. Om dat wat zichtbaarder te maken heeft de Europese Commissie in navolging van de website de zogenaamde Europese Kijkdagen georganiseerd. Projecten die tot stand zijn gekomen met hulp van Europese subsidies openen hun deuren voor het publiek en de burger krijgt zodoende een kijkje in de keuken van bedrijven die innovatief bezig zijn met Europees gemeenschapsgeld.  Op 10, 11 en 12 mei kunnen in het hele land tientallen projecten worden bezocht, ook in de nabije regio. Bij het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen kun je bijvoorbeeld een wandeling over het sluizencomplex maken en vanaf het terras de zeeschepen bijna aanraken. Zo kun je zelf zien en voelen dat het alom verguisde Europa ook daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de economie in de regio. Hoe leuk is dat?

 

Janette Zuydweg,

coördinator Europe Direct Middelburg

 

 

De uitdaging van Wild West op het Internet

vrijdag, 7 december 2012

Zouden consumenten eigenlijk wel voor krantenartikelen moeten betalen? En moeten alle films, hoe recent ook, niet gewoon gratis te downloaden zijn? Hoe mediawijs mogen wij eigenlijk zijn binnen de arm van de wet? Maurits Sep (journalist PZC) onderzoekt dit aan de hand van een tafelgesprek in het Leescafé van de Zeeuwse Bibliotheek.

Video streaming by Ustream

In het kader van de Week van de Mediawijsheid organiseerde Europe Direct en de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de Roosevelt Academy op vrijdagmiddag 30 november een kenniscafé rondom het actuele thema Vrijheid van (online) informatie.

Dat dit een breed thema is, blijkt al meteen  bij aanvang van het debat. Maurits Sep onthaalt de aanwezige gasten met de stelling ‘Alle informatie moet online voor iedere burger binnen de Europese Unie gratis en vrij toegankelijk zijn’. Robert Schliessler (cineast en kandidaat Europarlement) en Patrick Godschalk (Piratenpartij) zijn het er snel over eens dat deze stelling vooral moet gelden in het kader van volledige openbaarheid van bestuur. Waarbij Schliessler de kanttekening maakt dat eventuele voortrajecten binnen het besluitvormingsproces best binnenskamers mogen worden gehouden. Het anti-piraterijverdrag ACTA is volgens de aanwezige heren terecht massaal afgewezen in het Europees Parlement en ook Ad in de Haak (Thieme Meulenhoff, Innovatieve Educatieve ontwikkelingen ) blijkt voorstander van dergelijke digitale openbaarheid. Einde discussie dus of toch niet? Gaandeweg blijkt dat dit zeker niet het geval is en dat er niet perse uitgesproken tegenstanders aan tafel hoeven te debatteren om  een diepgaande en interessante visie op het onderwerp te krijgen.

Vervolgens presenteren twee RA studenten het item SOPA en fenomeen Youtube. De discussie wordt vervolgd en Schliessler suggereert dat het zaak is om onderscheid te maken in commercieel en privegebruik van digitale informatie. Zo zou de Europese Unie moeten zorgdragen voor wetgeving die organisaties als BUMA-STEMRA als geldmachine aan banden leggen. De Piratenpartij heeft wel vraagtekens bij een systeem waarbij de kranten zouden worden ondergebracht in een soort publiek omroepbestel en de klant eenmalig betaalt voor nieuws dat hij of zij wenst. Onafhankelijkheid zou daarbij niet zijn gewaarborgd volgens Godschalk.

Bij het derde thema (muziek, film en andere vormen van cultuur vrij toegankelijk op het internet) schuift Marscha aan, de lokale singer-songwriter die het kenniscafé muzikaal gestalte geeft. Na enige aarzeling komt ze tot de conclusie dat tegenover een creatief proces best een vergoeding mag staan. Godschalk van de Piratenpartij vindt een vergoeding niet perse noodzakelijk. Wel zou het Europese auteursrecht versoepeld moeten worden. Schliessler oppert een overgangsmodel, waarin artiesten wel hun eigen broek ophouden maar dan vooral via het aanbieden van commerciële producten die verwerkt zijn in het artistieke proces. Ad in de Haak sluit zich aan bij dit nieuwe model waarbij hij aantekent dat ook uitgeverijen zich op dit gebied zouden moeten hervormen.

Aan het eind van een twee uur durende diepgaande discussie onder de strakke leiding van Maurits Sep concluderen de gasten unaniem dat wat ultieme vrijheid van informatie betreft, wij ons in een overgangsfase bevinden. Een soort Wild-West volgens Schliessler. “We moeten de angst dat consumenten in toenemende mate gratis informatie willen opzij zetten. Dat is helemaal niet eng, maar juist een uitdaging”.

 

Janette Zuydweg

Europe Direct Middelburg

 

Waar bemoeit Europa zich mee?

dinsdag, 21 april 2009

Persartikel

democratie in actie

Informatie over de Europese Unie: u vindt het al sinds jaar en dag op de eerste verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg op het Infoplein. Al vanaf 1996 is de Zeeuwse Bibliotheek actief in het Europees Netwerk. Eerst als Info Point Europa, de laatste jaren beter bekend onder de naam Europe Direct.

Europese Unie
Waarom eigenlijk? is waarschijnlijk de meest voor de handliggende vraag. Waar bemoeit Europa zich mee? De informatiecentra zijn in het leven groepen om de informatiekloof tussen Europese burger en Unie te overbruggen. Onbekend maakt onbemind, zo redeneerde men begin jaren negentig, vandaar de opzet van een informatienetwerk. Een toegangspoort dus tot het hart van het Europees systeem.

Om bovenstaande kloof te dichten treft men in het Europe Direct Informatiepunt allerhande brochures en folders aan die gratis zijn mee te nemen, verder is er een uitgebreide uitleenbare collectie boeken, rapporten en verslagen. Daarnaast organiseert Europe Direct lezingen, debatten, thema-avonden, schoolbezoeken en tentoonstellingen. U kunt er tevens terecht voor een antwoord op uw vraag rondom het thema Europa en tot slot biedt het internet een schat aan informatie over Europa: van vakantie tot werken, van voedselveiligheid tot wetgeving.www.europedirect.nl

Informatiecentra
Niet alleen in Nederland zijn deze infodesks te vinden. In alle lidstaten van de Europese Unie zijn dergelijke informatiecentra actief (soms in bibliotheken, maar veel vaker nog in Kamers van koophandel, Universiteiten of Gemeentekantoren) om de informatiekloof tussen Unie en burger te overbruggen. In totaal bestaat er een netwerk van ruim 300 relays. Inmiddels is een groot gedeelte daarvan in het voormalige Oost-Europa gevestigd.

Verkiezingen.
Op 4 juni 2009 kiest Nederland voor een nieuw Europees Parlement. Informatie rondom deze verkiezingen is te vinden op het Infoplein, bovendien worden er extra activiteiten georganiseerd.

Naast het stembureau dat die dag op de begane grond van de Zeeuwse Bibliotheek is gevestigd, is de rondreizende tentoonstelling “Grote Voorwerpen” te zien. Deze expositie bestaat uit een vijftal metershoge voorwerpen die elk een aspect van de Europese Unie verwoorden. Te zien van 28 mei tot en met 4 juni. Op 28 mei is er een lezing in de aula door voormalig commissaris van de Koningin van Zeeland, dhr. W. van Gelder , aanvang 20.00 uur, kosten 2,50 euro waarin hij met het oog op de verkiezingen zijn (Zeeuws) licht zal laten schijnen over de importantie van Europa binnen Zeeland, dit alles onder de noemer, u raadt het waarschijnlijk al: Waar bemoeit Europa zich mee?